personuppgifter

Samtycke digital marknadskommunikation

Genom att du fyller i detta formulär så samtycker du till att de personuppgifter du lämnar (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte avseende Yoga i Malmös (företaget) tjänster.


Företaget behandlar personuppgifter framförallt för de ändamål som anges nedan:


•Möjliggöra god kundservice

•För att skicka dig information via e-post, relaterat till de kurser som du har uttryckt intresse för


Yoga i Malmö lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Yoga i Malmö använder inte information äldre än 3 år för marknadsföring.  Företaget tar löpande bort personuppgifter som är äldre än 3 år om företaget inte har någon kundrelation till personen.


Tacka nej till vidare kommunikation

Du kan alltid tacka nej till vidare kommunikation i alla våra epost som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information eller hjälp att tacka nej till kommunikation. Du når oss på info@yogaimalmo.se


Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade genom att skriftligt begära ett registerutdrag från Yoga i Malmö. Du kan göra detta en gång per år kostnadsfritt.


Yoga i Malmö

Manfrinato Hälsocenter, Henrik Smithsgatan 15 C, St. Knut, Malmö

Email: info@yogaimalmo.se